IPT zelfstandige is een woord die dagelijks heel veel gegoogled wordt. Ik zal me volgend jaar via mijn vennootschap een loon beginnen uitkeren. Omdat pensioen belangrijk is en ik in heel mijn leven nooit van een groepsverzekering (2e pijler) heb mogen genieten dacht ik aan een backservice (tot 10jaar terug) via een IPT zelfstandige Is dit nog interessant nu de gewaarborgde rendementen sinds deze week gehalveerd zijn in België? Nog ander tips ivm VAPZ en IPT zelfstandige voor een leek?

IPT zelfstandige via van MySavings.be

Wat is IPT eigenlijk? Een zelfstandige ondernemer die met een vennootschap werkt, kan een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en een IPT zelfstandige (Individuele Pensioentoezegging) onderschrijven om een aanvullend pensioen op te bouwen. Beide oplossingen hebben specifieke voordelen. Maar wat onderschrijft u best? Of waar start u best mee?

In het kader van een IPT zelfstandige kunt u een backservice onderschrijven. Dat is een inhaalbeweging waarmee u eventuele fiscale ruimte uit het verleden goedmaakt met een (eenmalige of recurrente) premie. Bij een VAPZ is zo’n backservice niet mogelijk.

Fiscaliteit op de einddatum

Ook hier is er een verschil. Bij een VAPZ gebeurt deze via het stelsel van de fictieve rente.Bij een IPT zelfstandige is er een eindbelasting van 20% op 60 jaar, 18% op 61 jaar en 16,5% op de leeftijd van 62 tot 64 jaar. Voor uitkeringen vanaf 65 jaar en als je effectief actief blijft tot die leeftijd, geldt de voordelige taxatie van 10% (zoniet is het 16,5%).
Hierbovenop dient u rekening te houden voor beide stelsels met een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van maximum 2%


 

Het door u aangeboden fonds: beleggingsprofiel

IPT zelfstandigeDe bank/verzekeraar die u gretig een rekening wil aanbieden om meer van uw spaargeld op te halen, zal uw “beleggingsprofiel” moeten onderzoeken. Na dat onderzoek zullen ZIJ u vertellen welke belegging voor u geschikt is.

Want JIJ wordt te dom geacht om dat van jezelf te weten. Als u bijvoorbeeld 50 bent, wordt u geacht minder risico te nemen omdat uw tijdshorizon korter is, vandaar dat u een TAK21 geldmarkt-spaarrekening krijgt.

Laat staan dat je veel minder ontvangt dan de inflatie en dus eigenlijk je pensioenspaargeld op die rekening verliest.

Als werknemer kan u een aanvullend pensioen in de tweede pensioenpijler opbouwen via het VAPW. Dit is nieuw sinds 2019.U krijgt een fiscaal voordeel van 30% op het gespaarde bedrag.

De 80 %-regel

De limieten worden bepaald door iets dat de “80 %-regel” wordt genoemd, wat eigenlijk een groteske oplichterij is. In theorie betekent het dat uw bijdragen niet hoger mogen zijn dan een bedrag dat u een pensioen zou opleveren dat groter is dan 80 % van uw laatste salaris. In werkelijkheid zult u, zelfs met de maximale “80 %”-bijdragen, nooit een pensioen hebben dat ook maar in de buurt komt van 80 % van uw arbeidsinkomen, en na de statistisch gemiddelde levensleeftijd (79 jaar) wordt u verondersteld dood te vallen of in armoede te blijven leven omdat u niets meer zult ontvangen (uit dit “80 %”-fonds). En vergeet niet dat je niet meer mag bijdragen, ook al zou je dat willen.

Als u meer wil weten over een IPT zelfstandige informeer dan even bij je verzekeringsmakelaar.